logo cahayaku laman utama
syarikat
sistem cahayaku
media
berbincangpeta
title
produk
teknik
konsep
syarat
sokongan
lokasi
pic

   
Produk Cahayaku® adalah terdiri daripada set buku dan bahan - bahan pembelajaran yang lain. Antaranya, termasuk:
  1. Bahasa Melayu
 
1. Buku Bacaan 1 & 2
2. Buku Latihan - Mewarna
3. Buku Latihan - Asas Penulisan
4. Buku Latihan - Ejaan dan Karangan
5. Buku Pemantap Ejaan
6. Baku Latihan - Tema 1
  2. Lain - Lain Produk Cahayaku®
 
1. Stiker Cahayaku®
2. Sijil Pelajar Cahayaku
®
3. CD Cahayaku
®
4. Fail Cahayaku
®
5. Tempahan bagi tadika yang ingin mempunyai laman web sendiri
 

pic