logo cahayaku laman utama
syarikat
sistem cahayaku
media
berbincangpeta
title
produk
teknik
konsep
syarat
sokongan
lokasi

pic
Demi menjaga kepentingan semua pihak kami perlu menyatakan hak milik dan syarat implementasi sistem Cahayaku
® di sini.

Pernyataan Hak Milik Sistem Cahayaku®
Segala urusan penerbitan CahayaKu termasuk mana-mana bahagian teknik dan konsep telah didaftarkan sebagai hakcipta terpelihara dan Khazanah Intelektual. Sesiapa saja yang menyalin, menerbitkan semula, menyimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada apajua bentuk lain, samada dengan cara elektronik, gambar, rakaman, kursus dan sebagainya tanpa izin dari tuanpunya hakcipta tersebut boleh didakwa mengikut undang-undang dan akta perdagangan.

Syarat - syarat berikut telah dipendekkan untuk kemudahan pengguna, dapatkan senarai syarat implementasi yang lengkap di sini.

Syarat-Syarat Implementasi Cahayaku®

 1. Buku Cahayaku®  hanya boleh digunakan di pusat mengajar yang mengimplementasi sistem Cahayaku®
 2. Satu set buku diwajibkan setiap pelajar Cahayaku®
 3. Semua pusat mengajar Cahayaku® yang sah diwajibkan membeli 25 set siri buku Cahayaku® atau satu set buku bagi setiap pelajar.
 4. Status Hak Istimewa khusus untuk pusat mengajar dalam linkungan 1KM.
 5. Status Hak Istimewa diberikan kepada pusat mengajar yang aktif.
 6. Status Hak Istimewa dihadkan pada alamat yang didaftar sahaja.
 7. Sijil kursus pengajar melayakkan guru mengajar murid - murid di pusat mengajar di mana beliau berkhidmat sahaja.
 8. Sistem Cahayaku® hendaklah dipelihara dari fitnah atau tercemar.
 9. Hanya guru mempunyai sijil kursus yang sah, layak mengajar.
 10. Pihak syarikat berhak meminda mana-mana terma atau syarat.
 11. Sebarang pencabulan syarat boleh diambil tindakan undang-undang.

* Syarat - syarat di atas hanya tertakluk ke atas warganegara Malaysia.
 
Untuk keterangan lanjut sila hubungi Karisma Unggul Sdn Bhd (603-9287 9528)
* The terms and conditions above are only applicable to Malaysians.
  For further information please contact Karisma Unggul Sdn Bhd (603-9287 9528)